Επαγγελματικός και Ακαδημαϊκός Προσανατολισμός

Γενικό Λύκειο, μια παρουσίαση

Μια παρουσίαση για τις σπουδές στο Γενικό Λύκειο

Συνεχίζοντας-στο-Γενικό-Λύκειο-Παρουσίαση-Σπουδών.pdf

Ανθρωπιστικές Σπουδές - Δρόμοι μετά το Λύκειο

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση για τον Επαγγελματικό και Ακαδημαϊκό προσανατολισμό μαθητών/-ητριών ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α.Ε.Ι. 2022

Translate »