Εργασίες – Σχολικό έτος 2023-24

Ομαδοσυνεργατική μάθηση με αφορμή τη ``Δίκη του Θηραμένη``

Οι μαθητές/-ήτριες του τμήματος Α3 υλοποίησαν ένα σενάριο διδασκαλίας με βάση το απόσπασμα της “Δίκης του Θηραμένη” για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Α’ Λυκείου. Το σενάριο 3 ωρών βασίστηκε στο σεμινάριο για την “Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση” που υλοποιήθηκε από εκπαιδευτικό του σχολείου μας στο πλαίσιο πρόσφατης ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές/-ήτριες συνεργάστηκαν σε ομάδες χρησιμοποιώντας το web 2.0 εκπαιδευτικό εργαλείο padlet και αντλώντας πολύτιμες πληροφορίες από την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών.

Δείτε το padlet πατώντας το QR Code

Κωδικός QR γι' αυτό το padlet

 

Έγινε με το Padlet

 

Απόσπασμα από το κείμενο ``Περικλέους Επιτάφιος`` του Θουκυδίδη μεταφρασμένος σε 8 μητρικές γλώσσες

Το παρόν ψηφιακό βιβλίο είναι μια μαθητική προσπάθεια για να αναδειχθούν οι μητρικές γλώσσες ως θεμέλιος λίθος της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης και να τονιστεί η ισοτιμία και η διαφορετικότητά τους. Το αξεπέραστο κείμενο του Θουκυδίδου μεταφράστηκε από τους/τις μαθητές/-ήτριες σε 8 μητρικές γλώσσες. Επιπλέον, το παρόν πόνημα έρχεται ως αποτέλεσμα της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί για τους/-τις μαθητές/-ήτριες και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας η επιτυχής υλοποίηση από το σχολείο μας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + 2022-1-EL01-KA122-SCH-000077963 με θέμα τη σημασία των Μητρικών Γλωσσών για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial