Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη – Students as Diplomats

Το χρονικό διάστημα 10-12 Δεκεμβρίου, η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου “Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη” πραγματοποιείται διαδικτυακά. Η  προσομοίωση απευθύνεται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας με γλώσσα εργασίας την ελληνική. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η γνωριμία και η εξοικείωση τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβάσεων του ΟΗΕ.

Όποιος / -α μαθητής / -ήτρια το επιθυμεί, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή ως τις 31 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://roh.gr/aitiseis-symmetochis/?fbclid=IwAR0j6lLiTyLg8kLsbYSgBDumm-JxO59J2P1H-6dbSrfaD-eP3PuZF2RiIqA

. Η εφετινή 6η Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου “Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη” τελεί υπό την αιγίδα τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ.