Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2025 (Γεννημένων το έτος 2004 ) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

 

“Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 (κλάσεως 2025) υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίο Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022 . Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΔΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές ( για τους διαμένοντες στο Εξωτερικό) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε ηλεκτρονικά (μέσω της Ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος, www.stratologia.gr, από το Μενού “Υποβολή
Αιτημάτων/ Κατάθεση Δελτίου Απογραφής” με χρήση κωδικών taxisnet) σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορονοϊού Covid-19.”

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρο το έγγραφο με με τίτλο “Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2025 (Γεννημένων το έτος 2004 ) στις
Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής” στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://53lyk-athin.att.sch.gr/wp-content/uploads/2021/11/Πρόσκληση-Στρατευσίμων-Κλασεως-2025-για-κατάθεση-ΔΑ.pdf