Οδηγίες χρήσεως ψηφιακών εφαρμογών

η-τάξη  (Ψηφιακή τάξη ΠΣΔ). Οδηγίες χρήσεως

e-me (Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα). Οδηγίες Χρήσεως

Book creator (Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου). Βίντεο Εκμάθησης.

Edpuzzle (Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού μαθήματος βασισμένου σε ένα βίντεο YouTube). Βίντεο Εκμάθησης.

TedEd (Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού μαθήματος βασισμένου σε ένα βίντεο YouTube). Βίντεο Εκμάθησης.

Socrative (Δημιουργία ψηφιακού κουΐζ γνώσεων). Βίντεο Εκμάθησης.

Kahoot! (Δημιουργία ψηφιακού κουΐζ γνώσεων). Βίντεο Εκμάθησης.

Padlet (Δημιουργία ψηφιακού πίνακα καταιγισμού ιδεών). Βίντεο Εκμάθησης.

Timetoast (Δημιουργία ψηφιακή χρονογραμμής). Βίντεο Εκμάθησης.

Mindomo (Δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη). Βίντεο Εκμάθησης.

Canva (Δημιουργία ψηφιακής αφίσας, παρουσίασης ή βίντεο). Βίντεο Εκμάθησης.

Animoto (Δημιουργία ψηφιακού βίντεο). Βίντεο Εκμάθησης.

PosterMyWall (Δημιουργία ψηφιακής αφίσας, παρουσίασης ή βίντεο). Βίντεο Εκμάθησης.

WordArt (Δημιουργία συννεφόλεξου). Βίντεο Εκμάθησης.

Google Docs (Δημιουργία συνεργατικών εγγράφων). Βίντεο Εκμάθησης.

Google Slides (Δημιουργία συνεργατικών παρουσιάσεων). Βίντεο Εκμάθησης.

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial