Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Για πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τους παρακάτω εγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους που προσφέρονται τόσο για την προετοιμασία του διδακτικού έργου των καθηγητών όσο και για την μελέτη των μαθητών.

Α. Για όλα τα διδακτικά αντικείμενα

1) Διαδραστικά σχολικά βιβλία

2) Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

3) Φωτόδεντρο

4) Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη edu-gate

5) Εκπαιδευτική Τηλεόραση

6) study4exams (Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα τα οποία όμως χρειάζονται επικαιροποίηση για το σχολικό έτος 2019-20 κ.εξ.)

7) Αποθετήριο συγγραμάτων “Κάλιππος”

8) Σχεδι@ζω για όλους

9) Πλατφόρμα “Αίσωπος”

10) Ελληνική Ιστορία

11) Πύλη για την ελληνική γλώσσα

12) Ψηφιακοί πόροι για την ελληνική γλώσσα

 

Β. Για τις ανθρωπιστικές σπουδές ειδικά

1) Ελληνική Ιστορία

2) Πύλη για την ελληνική γλώσσα

3) Ψηφιακοί πόροι για την ελληνική γλώσσα

4) Αρχαιολογία και Τέχνη

5) Ψηφιακές συλλογές Υπουργείου Πολιτισμού

6) Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία της Ελλάδος

7) Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη

8) Βοηθήματα για τα φιλολογικά μαθήματα

9) Πολυτονική ελληνική γραφή (https://www.youtube.com/watch?v=jwV6axbWy8I)

 

Γ. Για τις θετικές σπουδές ειδικά

 

Δ. Για ομαδοσυνεργατική μάθηση και εκπαιδευτικά προγράμματα

1) Οδηγός για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία”

Translate »