Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι για κηδεμόνες

Χρήσιμες ιστοσελίδες για μαθητές/-ήτριες και κηδεμόνες

Κέντρα πρόληψης του Δήμου Αθηναίων

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306

Τηλεφωνική γραμμή για τη βία κατά των γυναικών 15900

Δομές Υποστήριξης Π.Ε.Κ.Ε.Σ.

Χρήσιμα έγγραφα

Για τη δήλωση φυσικής παρουσίας μαθητή / -ήτριας στο σχολείο μέσω edupass.gov.gr πατήστε ΕΔΩ.

Για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά μέσω gov.gr Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε ΕΔΩ.

Για να εκτυπώσετε ένα τυπικό έγγραφο Αίτησης προς το 53ο ΓΕΛ Αθηνών πατήστε ΕΔΩ.

Για να εκτυπώσετε τις 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις εγγραφής μαθητή/-ήτριας πατήστε ΕΔΩ κι ΕΔΩ

Για να εκτυπώσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή πατήστε ΕΔΩ.

Για να εκτυπώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή μαθητή σε Πρόγραμμα/’Ομιλο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πατήστε ΕΔΩ.

Για να εκτυπώσετε το έντυπο Γονικής Συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών στις ιστοσελίδες και blogs του σχολείου πατήστε ΕΔΩ.

Για να εκτυπώσετε το έντυπο Γονικής Συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών στην πλατφόρμα moodle του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πατήστε ΕΔΩ.

Για να εκτυπώσετε την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση ταυτοποίησης στοιχείων κηδεμόνα για την εγγραφή μαθητή στο 53ο Γενικό Λύκειο Αθηνών πατήστε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

Για να εκτυπώσετε το πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για συμμετοχή μαθητή σε Διδακτική / Εκπαιδευτική Επίσκεψη ή Σχολικό Περίπατο πατήστε ΕΔΩ.

Για να εκτυπώσετε Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 πατήστε ΕΔΩ.

Για να συμπληρώσετε Βεβαίωση θετικού Διαγνωστικού Ελέγχου COVID-19 μέσω gov.gr πατήστε ΕΔΩ.

 

Translate »