Υγεία και ασφάλεια στο σχολείο

Οδηγίες σχετικά με τον COVID-19 για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2022-23

Οδηγίες σχετικά με τον COVID-19 για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2022-23

Συνοπτικός οδηγός COVID-19 για σχολεία (10/01/2022)

Λειτουργία του edupass

Υποχρεωτική λειτουργία του «edupass.gov.gr» από 1 Νοεμβρίου 2021 για όλους τους μαθητές του σχολείου

2020-21: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2020-21)

Οδηγίες για την αντιμετώπιση σεισμού στο σχολείο.

2020-21: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αντιμετώπιση του COVID-19 στο σχολείο για το σχολικό έτος 2020-21.

Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στο σχολείο

Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στο σχολείο

Απαγόρευση καπνίσματος στο σχολείο

Απαγόρευση καπνίσματος στο σχολείο

Translate »