Δράσεις για τη βελτίωση του σχολείου

Δράση ``Καινοτόμα Σχολεία``

Το 53ο Γενικό Λύκειο Αθηνών συμμετέχει ενεργά στη δράση “Καινοτόμα Σχολεία” της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και δραστηριοποιείται στην Κοινότητα Μάθησης της ΕΕΠΕΚ.

Δράσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του 53ου ΓΕΛ Αθηνών κατά τα σχολικά έτη 2017-2021