Εσωτερική Αξιολόγηση και Καλές Πρακτικές

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024)

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024)

http://53lyk-athin.att.sch.gr/wp-content/uploads/2024/06/year-2023-school-0551646-form-16-synopsis.pdf

Εσωτερική Αξιολόγηση σχολικής μονάδας: Ετεροπαρατήρηση

Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας 2023-24 δημιουργήθηκε ψηφφιακό υλικό ως αποτέλεσμα της δράσης ετεροπαρατήρησης εκπαιδευτικών. Μπορείτε να δείτε το υλικό στον ακόλουθο σύνδεσμο.

https://drive.google.com/drive/folders/1SrJGWG2OOv8y2pGgecMIVinVHhs9aDy4?usp=sharing

Εσωτερική Αξιολόγηση σχολικής μονάδας: Επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς για τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας

Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας 2023-24 δημιουργήθηκαν ψηφιακές παρουσιάσεις ως αποτέλεσμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς για τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας

Εσωτερική Αξιολόγηση σχολικής μονάδας: Επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή της Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας-μάθησης σε μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος

Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας 2023-24 δημιουργήθηκε μια ψηφιακή παρουσίαση ως αποτέλεσμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή της Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας-μάθησης σε μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος.

Εσωτερική Αξιολόγηση σχολικής μονάδας: Επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ KA122

Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας 2023-24 δημιουργήθηκε μια ψηφιακή παρουσίαση ως αποτέλεσμα της ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ KA122.

Εσωτερική Αξιολόγηση σχολικής μονάδας: Καταγραφή φορέων για συνεργασία με το σχολείο

Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικής μονάδας 2023-24 δημιουργήθηκε μια ψηφιακή παρουσίαση ως αποτέλεσμα της έρευνας για την αναζήτηση και καταγραφή φορέων για συνεργασία με το σχολείο μας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο μας την τελευταία 10ετία

Μια σύνοψη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο οποία έχει συμμετάσχει το σχολείο μας.

Students 2023-24 - 53rd Lyceum educational programs

Σχολικός Κανονισμός

Ο Σχολικός Κανονισμός που ισχύει στο σχολείο μας, όπως συντάχθηκε με τη συνεργασία μαθητών και καθηγητών.

Οδηγίες για την περίπτωση σεισμού

Δείτε αναλυτικές οδηγίες ΕΔΩ.

 

3η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

3ηΈκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Σχολική Διαμεσολάβηση

Η Σχολική Διαμεσολάβηση, μια πρωτότυπη για το σχολείο μας δράση για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/-ητριών ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι μαθητές/-ήτριες διαμεσολαβητές, αφού επιμορφώθηκαν από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς στη μεθοδολογία της διαμεσολάβησης, επιτέλεσαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των παιδιών, όποτε υπήρξε ανάγκη.  Μαθητές/-ήτριες μπορούσαν να ζητήσουν τη διαμεσολάβησή τους για θέματα διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο, αφήνοντας εμπιστευτικά το αίτημά τους στο κουτί της διαμεσολάβησης!

Συγχαίρουμε μαθητές/-ήτριες και εκπαιδευτικούς για την επιτυχημένη εθελοντική δράση τους που προσέφερε ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την εξομάλυνση σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον.

Οδηγός αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού

Ένας περιεκτικός οδηγός με πρακτικές συμβουλές προς τους γονείς για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

(Έκδοση 2022)

Δράσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του 53ου ΓΕΛ Αθηνών κατά τα σχολικά έτη 2017-2022

Δεύτερη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Δεύτερη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης                                                                   του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Συλλογικός προγραμματισμός σχολικής μονάδας 2021-22

Συλλογικός προγραμματισμός σχολικής μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε την εγκύκλιο για τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Η ισχύουσα νομοθεσία για την απαγόρευση καπνίσματος στα σχολεία.

2021 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ)

Ενημερωθείτε για την νομοθεσία σχετικά με τον συλλογικό προγραμματισμό και την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο πατώντας ΕΔΩ (αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση Σεπτεμβρίου 2021) κι ΕΔΩ (αρχική Υπουργική Απόφαση Ιανουαρίου 2021).

  • Την παρουσίαση της αξιολόγησης από το ΙΕΠ μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ (αναθεωρημένη έκδοση Σεπτεμβρίου 2021).
  • Τον Οδηγό Αξιολόγησης από το ΙΕΠ μπορείτε να δείτε κι ΕΔΩ (αναθεωρημένη έκδοση Σεπτεμβρίου 2021).

Για την ιστοσελίδα του ΙΕΠ με το ψηφιακό περιβάλλον σχετικά με την αξιολόγηση πατήστε ΕΔΩ.

Δράση ``Καινοτόμα Σχολεία``

Το 53ο Γενικό Λύκειο Αθηνών συμμετέχει ενεργά στη δράση “Καινοτόμα Σχολεία” της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και δραστηριοποιείται στην Κοινότητα Μάθησης της ΕΕΠΕΚ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 1ΟΥ ΠΕ.ΚΕ.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημερωθείτε για τις υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες.
Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial