Εκπαιδευτικοί, διοίκηση σχολείου και γενική νομοθεσία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2021)

Tο ΦΕΚ με τίτλο “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…” της 10/9/2021

ΝΟΜΟΣ 4823/3-8-2021 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Διαβάστε τον Νόμο 4823/3-8-2021 με τίτλο “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

2020-21: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τις Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2020-21.

2021 - E-EGGRAFES

Διαβάστε τη νομοθεσία σχετικές με τις e-eggrafes

2020-21: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε έκτακτες περιπτώσεις.

2020-21 ΦΕΚ 4777 (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ.Α.)

Ο νόμος 4777 (ΦΕΚ 17/02/2021) με θέμα “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.”

2020-21: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ με τις οδηγίες για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-21 πατήστε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

2021 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ)

Ενημερωθείτε για την νομοθεσία σχετικά με τον συλλογικό προγραμματισμό και την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο πατώντας ΕΔΩ (αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση Σεπτεμβρίου 2021) κι ΕΔΩ (αρχική Υπουργική Απόφαση Ιανουαρίου 2021).

  • Την παρουσίαση της αξιολόγησης από το ΙΕΠ μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ (αναθεωρημένη έκδοση Σεπτεμβρίου 2021).
  • Τον Οδηγό Αξιολόγησης από το ΙΕΠ μπορείτε να δείτε κι ΕΔΩ (αναθεωρημένη έκδοση Σεπτεμβρίου 2021).

Για την ιστοσελίδα του ΙΕΠ με το ψηφιακό περιβάλλον σχετικά με την αξιολόγηση πατήστε ΕΔΩ.

2016-17: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις εκδρομές και επισκέψεις των μαθητών σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ. 681, τ.Β’, 6-3-2017) “Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας”.

Translate »