Εκπαιδευτικοί, διοίκηση σχολείου και γενική νομοθεσία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 85: Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).

ΦΕΚ 232/17-12-2022 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 85: Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).

ΦΕΚ 2005/31-5-2019: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

ΦΕΚ 2005/31-5-2019: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

ΦΕΚ 4037/23-6-2023: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

ΦΕΚ 4037/23-6-2023: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

Νόμος 5082/2024 «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

Νόμος 5082/2024   «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

Υποδείγματα διαβιβαστικών για εκδρομές

Υποδείγματα διαβιβαστικών για εκδρομές

'Αδειες μονίμων εκπαιδευτικών

‘Αδειες μονίμων εκπαιδευτικών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (1999)

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: ένα διάγραμμα.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: ένα διάγραμμα.

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων (ΦΕΚ 2021)

Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων (ΦΕΚ 2021)

e eggrafes: Είσοδος διευθυντών στο σύστημα

e-eggrafes: Είσοδος διευθυντών στο σύστημα

Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων

Το ΦΕΚ  με τίτλο “Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Εκδρομές - Διδακτικές Επισκέψεις (ΦΕΚ 2020)

Το ΦΕΚ του 2020 με τίτλο “Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας”

N.4692/2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

Εκδρομές - Διδακτικές Επισκέψεις (ΦΕΚ 2020)

Το ΦΕΚ του 2020 με τίτλο “Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας”

Κινητικότητες ERASMUS+

Το ΦΕΚ του 2020 με τίτλο “Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος
ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων”

Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων, Ενδοσχολικός Συντονιστής, Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας

Tο ΦΕΚ με τίτλο “Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων, Ενδοσχολικός Συντονιστής, Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2021)

Tο ΦΕΚ με τίτλο “Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…” της 10/9/2021

ΝΟΜΟΣ 4823/3-8-2021 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Διαβάστε τον Νόμο 4823/3-8-2021 με τίτλο “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

2020-21: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τις Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2020-21.

2021 - E-EGGRAFES

Διαβάστε τη νομοθεσία σχετικές με τις e-eggrafes

2020-21: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε έκτακτες περιπτώσεις.

2020-21 ΦΕΚ 4777 (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ.Α.)

Ο νόμος 4777 (ΦΕΚ 17/02/2021) με θέμα “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.”

2020-21: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ με τις οδηγίες για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-21 πατήστε ΕΔΩ κι ΕΔΩ.

2021 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ)

Ενημερωθείτε για την νομοθεσία σχετικά με τον συλλογικό προγραμματισμό και την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο πατώντας ΕΔΩ (αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση Σεπτεμβρίου 2021) κι ΕΔΩ (αρχική Υπουργική Απόφαση Ιανουαρίου 2021).

  • Την παρουσίαση της αξιολόγησης από το ΙΕΠ μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ (αναθεωρημένη έκδοση Σεπτεμβρίου 2021).
  • Τον Οδηγό Αξιολόγησης από το ΙΕΠ μπορείτε να δείτε κι ΕΔΩ (αναθεωρημένη έκδοση Σεπτεμβρίου 2021).

Για την ιστοσελίδα του ΙΕΠ με το ψηφιακό περιβάλλον σχετικά με την αξιολόγηση πατήστε ΕΔΩ.

2016-17: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις εκδρομές και επισκέψεις των μαθητών σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ. 681, τ.Β’, 6-3-2017) “Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας”.

Νομοθεσία σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό

Νομοθεσία σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό

Translate »
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial